Lovende recensie in vaktijdschrift 'De Klarinet' (2)